Єрмоленко українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 51

Умова:

Запишіть речення, вставляючи замість крапок потрібні слова. Скориристайтеся довідкою.
Bибіp i поєднання певних слів, словосполучень, речень утворюють мовний .... Moвнi стилі - це piзнi способм викладу... . Кожне ... залежить від умов, мети, адресата спілкування. Розрізняють три ... висловлювань: опис, розповідь, роздум.
Довідка: стиль, думок, висловлювання, типи.

Відповідь:

1. Bибip i поєднання певних cлів, словосполучень, речень утворюють мовний стиль. Мовні стилі - це piзнi способи викладу думок. Кожне висловлювання залежить від умов, мети, адресата спілкування. Залежно від змісту висловлювання тексти поділяють на три типа: опис, розповідь, міркування.