Єрмоленко решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 57

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. Утворюють словосполучення поєднання таких слів
А свобода i мир
Б відстоювати свободу
В за незалежність
2. До головннх членів речення належать
А підмет i додаток
Б присудок i обставина
В підмет i присудок

6L57z1

4. Звертання в реченні - це
А підмет
Б додаток
В не член речения
5. Складним є речення
А Кошлата темрява владно сунула з лісової xaщі, обіймала
чорними рукавами стовбурн вікових ялин i сосен, волохатою
навалою купчилась на yзліссі (О. Данченко).
Б Солов'ями затьохкає ніч горобина i рясними дощами затьохкає
спека (Л. Малишко).
В А небо пливло золотою рибкою, впліталося в жовте жито
(А. Малишко).
6. Однорідні додатки є в реченні
А Свіжа зелень розгойдалась, разгулялась, поплила (П. Тычина).
Б Тягнуться до сонця i квіти, i трави, віти кучеряво гори годуй
(В. Сосюра).
В У xaтi пахло чебрецем, свіжою травою (А. Шиян).
7. Вставне слово в речент Biд морозу, здаваюся, захололо не лише повітря, а й вiтep (М. Трублаїні) означає
А привертання уваги
Б порядок викладу думок
В невпевненість
8. Пряму мову місить речення
А « Колись тут теж же був». - озвався Пилипко (А. Давидов).
Б Тиша була напоєна всякими звуками: i дзвінкою піснею жанворонка, i дзижчанням польових мух, i тихим мелодійним шелестінням стиглого жита (М. Коцюбинський).
В Лози, висип, кручі, ліс - усе блищить i сяє на сонці.
9. Діалог - це
А розмова двох ocio
Б вислів одного з учасників розмови
В точно витворене висловлювання певної особи, передане від її імені
10. Текст - це
А кілька слів
Б кілька речень, об'єднаних спільною думкою
В два i більше речень
11. Однією з ознак тексту є
А зв'язність
Б незавершеність
В незв'язність
12. Ознака, що не характерна для тексту, - це
А завершеність
Б незв'язеість
В задум

Відповідь:

1. Б; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. В; 8. А; 9. А; 10. Б; 11. А; 12. Б; 13. В.