українська мова Єрмоленко ГДЗ

Вправа 70

 

Умова:

1. Установіть відповідність.

6L70z1

2. Які з наведе них слів, на вашу думку, є іншомовними? Поясніть, чому ви так вважаєте.
3. Складіть і запишіть два речення з будь-якими з цих слів.

 

Відповідь:

1. Чайка - бойовий човен запорізьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом для кращої плавучості й захисту від ворога.
Військо - сукупність збройних сил держави; армія.
Вільний - який не зазнає гноблення, поневолення; незалежний, самостійний.
Компас - прилад для визначення північного напрямку.
Діалог - розмова двох осіб.
Долина - рівна місцевість між пагорбами чи горами.
Ясир - бранці, полонені, яких захоплювали турки й татари під час розбійницьких нападів на українські, російські та польські землі в XV-XVIII ст..
3. Туриста йшла маршрутом і весь час звірялися з компасом. Ми прагнемо жити у вільній демократичній країні.