українська мова Єрмоленко

Вправа 72

 

Умова:

Випишіть з тлумачного словника по два приклади однозначних і багатозначних слів.

 

Відповідь:

Однозначні: Бір - сосновий або інший хвойний ліс. Невістка -заміжня жінка стосовно до рідних її чоловіка.
Багатозначні: Прихильник - 1. Той, хто підтримує, захищає когось, щось. 2. Той, хто схвалює, позитивно ставиться до чогось; прибічник. Солідарність - 1. Активне співчуття яким-небудь діям, думкам; спільність поглядів, інтересів. 2. юр. Спільна відповідальність.