домашня робота Єрмоленко 6 клас українська мова

Вправа 78

 

Умова:

1. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова.
Богдан Хмельницький брав участь у польсько-турецькій війні 1620-1621 років. У цій війні вбили його батька, українського сотника Михайла Хмельницького. Богдан потрапив у полон, де вивчив турецьку і татарську мови. Після двох років неволі Хмельницький повернувся до батьківського маєтку в Суботові й записався до реєстрових козаків. Зібравши десять тисяч відважних козаків. Хмельницький 1621 року потопив на Чорному морі дванадцять турецьких галер, арешту козацькі чайки переслідували аж до Царгорода.
2. З'ясуйте значення виділених слів за словниками.

 

Відповідь:

1-2. Сотник- особа, яка очолювала сотню в давньоруському та українському війську різних часів. Маєток - іст. садиба; майно, маєтність, двір, економія. Реєстровий - людина, прийнята на військову службу польсько-літовською владою. Галера - старовинне вітрильне багатовеслове військове судно. Чайка -бойовий човен запорізьких козаків з вітрилами та веслами.