українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 91

 

Умова:

1. Прочитайте речення. Випишіть виділені слова (авторські неологізми).
1. Садками ходить брунькоцвіт. а в небі - злотозор (П. Тичина).
2. Ще не сідтані. ще ж і не коні - вітрогриві оті лошаки (П. Воронько).
3. І котиться грім вдалині, такий довгождано-раптовий! (М. Рильський), і. Всі бджолята забджолили. й сонечко між ними, одним крильцем світ затьмили, другим - роз'яснили (І. Драч). 5. Будяки малинового лово про сніги подумали й собі (М. Вінграновський). 6.1 жайвори плещуть у небі у щебеті полю і житу, і сам я на рідній Вкраїні наповнений сонця-блакиту (А. Малишко).
2. Доберіть до авторських неологізмів відповідні поєднання слів (де можливо).
Зразок: брунькоцвіт - бруньковий цвіт.

 

Відповідь:

2. Брунькоцвіт - бруньковий цвіт; златозор - золота зоря; вітрогриві - з гривами, які розвиває вітер; довгождано-раптовий - той, якого довго ждали, а стався тоді, коли чекати перестали -раптово; забджолили - виросли, стали дорослими бджолами; малиновоголово - малиновою головою; сонця-блакиту - сонця і блакитного кольору.