домашня робота Глазова 6 клас українська мова гдз

Вправа 101

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Дайте відповідь
на запитання: яка роль мовлення людини в її сприйнятті співрозмовником?
Навчатися гарного, інтелігентного мовлення треба довго й наполегливо. Для цього потрібно прислухатися, запам'ятовувати, багато ч..тати. Наше мовлення - найважливіша частина не лише нашої поведінки, нашої душі, розуму, а й нашої здатності не піддаватися шкодливому впливу оточення, навіть якщо воно затягує.
За Д. Лихачовим
- Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за Тлумачним словничком. Як ви розумієте вислів інтелігентне мовлення?
- Розкажіть, як ви розумієте вислів давньогрецького філософа Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив».
- Пригадайте зі свого життя випадок або придумайте історію, до якої можна було б застосувати одне з прислів'їв: «Мудра голова не допустить лихі слова»; «Слова - це теж вчинки».

 

ГДЗ відповідь:

Навчатися гарно, інтелігентного мовлення треба довго й наполегливо. Для цього потрібно прислухатися, запам'ятовувати, багато читати. Наше мовлення - найважливіша частина не лише нашої поведінки, нашої душі, розуму, а й нашої здатності не піддаватися шкідливому впливу оточення, навіть якщо воно затягує. Гарна, вишукана мова співрозмовника завжди налаштовує на позитивне ставлення до неї. З такою людиною легко порозумітися. Якщо така людина красиво говорить, то в неї й думки мають бути добрими.