українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 175

Умова:

Перепишіть, утворюючи прикметники від поданих у дужках слів. В утворених словах виділіть суфікси.
1. Військо (Запоріжжя) поверта з походу, відчиняє Київ Золоті ворота (О. Кононенко). 2. Я гордий, мов (козак) предок мій (Б. Олійник). 3. І котить обрії увись і вшир земля (Черкаси) (О. Софієнко). 4. В (Париж) окрузі живуть мої друзі (П. Воронько). 5. Водій дав мені свою (Єсентуки) адресу й телефон (В. Баранов).

 

ГДЗ відповідь:

175