домашня робота Глазова 6 клас українська мова гдз

Вправа 176

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Як на конях коза..тво летіло навперейми своїм ворогам! (М. Василенко). 2. Добре ж твоє, козаченьку, серденько воліло! Виступаєш з товариством на святеє діло (Олена Пчілка). 3. Твори М. Коцюбинського перекладені на французьку, німецьку, че..ьку, польську і російську мови (3 підручника).
- Визначте речення, ускладнені звертанням та однорідними членами, поясніть уживання в них розділових знаків.

 

ГДЗ відповідь:

1. Як на конях козацтво летіло навперейми своїм ворогам! 2. Добре ж твоє, козаченку, серденько воліло! Виступаєш з товариством на святеє діло. 3. Твори М. Коцюбинського перекладені на французьку, німецьку, чеську, польську і російську мови.