Глазова українська мова 6 клас

Вправа 177

Умова:

Прочитайте. Виділені слова вимовте відповідно до правил орфоепії. Передайте ці слова звукописом. Назвіть приголосні звуки, що уподібнюються.
1. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть (Л. Олійник). 2. Вслухається у космос мисль людська (Г. Коваль). 3. Як багато людством утрачено, і не знайдено, і не бачено! (Г. Коваль). 4. Дружба і братство цінніші за багатство (Народна творчість).

 

ГДЗ відповідь:

Солдатські [солдац'кі], людська [л'удз'ка], людством [л'удзтвом], братством [брацтвом], багатство [багацтво].