українська мова 6 клас

Вправа 178

Умова:

Прочитайте слова, назвіть групи приголосних звуків, у яких відбувається спрощення. Зіставте вимову й написання слів. Виділені слова передайте звукописом.
Туристський, журналістський, альпіністський, агентство, президентство.

 

ГДЗ відповідь:

[турис'кий], [агенство]