домашня робота Глазова 6 клас українська мова гдз

Вправа 182

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Обґрунтуйте написання складних слів.
Чорн..зем, земл..мір, ліс..степ, каш..вар, мор..плавець, пар..плав, бур..вій, піш..хід, місяц..хід, верб..ліз, стал..вар, житт..пис, кра..знавство, пил..смок, гряз..вод..лікарня.
- Позначте в словах орфограму «літери о, є, є у складних словах». Обґрунтуйте написання складних слів.

 

ГДЗ відповідь:

182