Глазова решебник українська мова гдз 6 клас ГДЗ

Вправа 184

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Складні слова
підкресліть, позначте в кожному орфограми.
1. Стою серед усіх калин**кровних родичів моїх (П. Перебийніс). 2. Добро і зло. Між ними йде двобій. Нехай дістане кару лих**дій (С. Лазо). 2. Корінь всього лихого - грошолюбство (3 Біблії). 4. Милосердними треба нам бути задля всього ж..вого! (І.Франко). 5. Відлунюється сміх мій земл..трусом (Ю. Рибчинський). 6. Будь не сам..впевненим, а певним (Народна творчість).
- Визначте авторські неологізми. Розберіть ці слова за будовою.
Роздивіться репродукції картин Марії Приймаченко. Які почуття вони у вас викликають? Доберіть до картон свої варіанто назв, що містять складні слова.

 

ГДЗ відповідь:

184