Глазова українська мова 6 клас

Вправа 193

Умова:

Прочитайте слова. Поміркуйте: від чого залежить написання слів з пів- через дефіс чи окремо?
Пів-Європи, півсвіту, пів-України, ігівкраїни, пів-Дніпра, піврічки.

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee