Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 199

Умова:

Прочитайте. Визначте лексичне та граматичне значення виділених слів.
Держава Україна розташована в центрі Європи. Хвиляста лінія окреслює її землі на карті. Площа українських земель становить понад шістсот тисяч квадратних кілометрів.
Могутній Дніпро, мов голуба стрічка в русій косі, плине посеред розкішних степів і широких ланів. Ясне сонце відбивається в його синій воді.
З підручника «Літературне читання»
- Визначте в реченнях слова, що означають предмет і відповідають на питання хто? що? До яких частин мови вони належать?
- Назвіть слова, які вказують на предмет або ознаку, але не називають їх. Які це частини мови?
- Визначте слова, що означають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка?яке? До яких частин мови вони належать?
- Які слова вказують на кількість предметів? На яке питання вони відповідають? Які це частини мови?
- Які слова означають дію предмета і відповідають на питання що робить предмет? До яких частин мови вони належать?
- Визначте службові частини мови.

 

ГДЗ відповідь:

Держава. ЛЗ: політична організація пануючого класу країни на чолі з урядом.
ГЗ: імен., загальна н., неіст.; І відміна, жін. p., одн., Н. в.

Шістсот тисяч. ЛЗ: вказує на кількість. ГЗ: числ., Н. в. Могутній.
ЛЗ: дуже великий, значний силою. ГЗ: прик., одн., Н. в. Відбивається.
ЛЗ: віддзеркалюватися на гладенькій, блискучій поверхні. ГЗ: дієсл., І дієв., теп. ч., одн., З ос.

Іменники: держава, Україна, центр, Європа, лінія, земля, карта, Дніпро, стрічка, коса, степ, лан, сонце, вода.
Прикметники: хвиляста, могутній, голуба, руса, розкішний, широкий, ясне, синя. Дієслова: окреслює, плине, відбивається.