Глазова українська мова 6 клас гдз

Вправа 200

Умова:

Перепишіть. Визначте в реченнях самостійні частини мови.
1. Пісня українська душу обвива (Б. Бабешко). 2. Я з пісні народної виріс (О. Білаш). 3. Нам пісня шлях показує додому (М.Доленго). 4. Бесіда скорочує дорогу, а пісня полегшує роботу (Народна творчість). 5. Для життя людина потребує Вітчизни, свободи і пісні (П. Загребельний). 6. Щодня послухай гарну пісню, роздивися чудову картину та почитай мудру книжку (Й.В. Ґете).
- Визначте в реченнях службові частини мови. У чому полягає відмінність між службовими і самостійними частинами мови?
- Який розділ науки про мову вивчає частини мови?
- Підкресліть члени речення. Який розділ науки про мову вивчає члени речення?
- Поясніть ужиті в реченнях розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

200