українська мова 6 клас

Вправа 203

Умова:

Прочитайте. Визначте іменники, поставте до кожного питання. Які іменники є назвами істот, які - неістот? Поясніть уживання великої літери та лапок.
1. Україно моя, Україно, українцем відтебея звусь (В.Чемерис). 2. П'єса - «Наталка Полтавка» Івана Котляревського засвітилася від української пісні (В. Захаряенко). 3. Кіноповість «Зачарована Десна» стала улюбленою книжкою кожного українця (А. Семенюта). 4. Випливають з-поза небокраю Гончі Пси, Терези, Волопас (Л. Черееатенко).
- Визначте речення, ускладнені звертаннями та однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки,

 

ГДЗ відповідь:

Україно (імен.) (що? неіст., влас. н.) моя, Україно (імен.) (що? неіст., влас. н.), українцем (імен.) (ким? іст., заг.н.) від тебе я звусь. П'єса (імен.) (що? неіст., заг. н.) «Наталка Полтавка» (імен.) (що? неіст., влас. н.) Івана (імен.) (кого? іст., влас. н.) Котляревського (імен.) (кого? іст., влас. н.) засвітилася від української пісні (імен.) (чого? неіст., заг. н.). Кіноповість (імен.) (що? неіст., заг. н.) «Зачарована Десна» (іімен.) (що? неіст., влас. н.) стада улюбленою книжкою (імен.) (ким? неіст., заг. н.) кожного українця (імен.) (кого? іст., заг. н.). Випливають з-поза небокраю (імен.) (чого? неіст., заг. н.) Гончі Пси (імен.) (що? неіст., влас. н.), Терези (імен.) (що? неіст., влас. н.), Волопас (імен.) (що? неіст., влас. н.).