Глазова решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 205

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені букви та вибираючи з дужок велику чи малу літеру. Свій вибір обґрунтуйте.
1. Спекла мама на (В, Великдень біленькі паски (Марійка Підгірянка). 2. Під (З, з)олотими (В, в)оротами мила малеча лепече (Б. Олійник). 3. Ч..таю, перечитую "(К, к)обзар" (Г. Алексеева). 4. А над нашою над тихою (В, в)олинню лебеді до (С, с)вытязя л..тять (Б. Гакулия). б. Жив на світі цар(Г, г)орох, був у нього хлопчик (0, о)х (Є. Гуцало), 6. З череди вже скоро наша (С, с)ива прийде (П. Куліш).
- У перш ому реченні підкресліть члени речення. Якими членами речення є іменники?

 

ГДЗ відповідь:

1. Спекла мама на Великдень біленькі паски. 2. Під Золотими Воротами мила малеча лепече. 3. Читаю, перечитую «Кобзар». 4. А над нашою над тихою Волинню лебеді до Світязя летять. 5. Жив на світі цар Горох, був у нього хлопчик Ох. 6. З череди вже скоро наша Сива прийде.