українська мова Глазова

Вправа 222

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть, з якою метою замість форми множини вжито форму однини іменників.
1. Особливо шанували наші предки пер..літну птицю: ластівок, жайворонків, леб..дів, журавлів, л..лек (3 довідника). 2. Бука тут росте б..гато в закарпатському краю (М. Познанська). 3. У темнім лісі за горами зібравсь усякий звір (Л. Глібов). 4. А у воді риба: і щучки, і л..нки, і краснопер {Остап Вишня).
- Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

1. Особливо шанували наші предки перелітну птицю: ластівок, жайворонків, лебедів, журавлів, лелек. 2. Бука тут росте багато в закарпатському краю. 3. У темнім лісі за горами зібравсь усякий звір. 4. А у воді риба: і щуки, і линки, і краснопер.