українська мова 6 клас

Вправа 223

Умова:

Прочитайте. Визначте іменники, з'ясуйте відмінок і число кожного.
1, Люблю всім серцем і душею я землю прадідів моїх (В. Со-сюра). 2. Серце радісно б'ється у країні батьків (Г. Акулов).
3. Любіть Україну всім серцем своїм! (В. Сосюра). 4. Україна в рідній мові і в пісні прекрасній (Ю. Шкрумеляк). 5. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україно! (М. Верещака).

- Який із відмінків є прямим? Які - непрямими? Відповідь проілюструйте
прикладами з речень.
- Визначте рід кожного з іменників.

 

ГДЗ відповідь:

Люблю всім серцем (сер. р., одн., О. в.) і душею (жін. р.т одн., О в.) я землю (жін. р., одн., З.в.) прадідів (чол. р., множ., Р. в.) моїх. Серце (сер.р., одн., Н. в.) радісно б'ється у країні (жін. р., одн. М.в.) батьків (множ., Р. в.). Любіть Україну (жін..р., одн., 3. в.) всім серцем (сер. р., одн., О.в.) своїм! Україна (жін. p., одн., Н. в.) - в рідній мові (жін. p., одн., М. в.) і в пісні (жін. р., одн., М.в.) прекрасній. Хай буде щасливим твій вільний народ (чол. р., одн., Н. в.), прекрасна моя Україно (жін. р., одн., Кл. в.).