Глазова українська мова 6 клас

Вправа 224

Умова:

Перепишіть речення. Подані в дужках іменники поставте у формі кличного відмінка.
1. Виростеш ти, (син), вирушиш в дорогу (В. Симоненко). 2. Багато в світі є стежок для тебе, мій (герой)! (М. Познанська). 3. Чи не тому в барвінку, (ненька), і взимку листя зелененьке, що від землі бере тепло? (В. Василашко). 4. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава, вона кричить: «(Людина), підожди! Ти підожди, (людина), будь ласкава!» (Ж. Костенко).
- Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.
- Поясніть розділові знаки при звертаннях та в реченні з прямою мовою.
- У першому реченні підкресліть усі члени речення. Чи є звертання членом речення?

 

ГДЗ відповідь:

1. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. 2. Багато в світі є стежок для тебе, мій герою! 3. Чи не тому в барвінку, ненько, і взимку листя зелененьке, що від землі бере тепло? 4. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава, вона кричить: «Людино, підожди! Ти підожди, людино, будь ласкава!».