українська мова 6 клас

Вправа 230

Умова:

Перепишіть, ставлячи поданий у дужках іменнику потрібній формі. Визначте його відміну та групу. З'ясуйте відмінок і число цього іменника в кожному реченні.
1. Буває таке на (душа), що піснею тільки й скажеш (Олесь Гоняар). 2. І в'ється щастя над (душа) [Олександр Олесь).
3. Душа (душа) чує, а серце серцю вість подає (Народна творчість). 4. З глибин (душа) моєї промінь лине. 5. Скажи, (душа), чого тремтять висоти? (Д. Павлияко). 6. Книги наближають минулі події до наших днів і наших (душа) (Г.Тарасюк).

- Як ви розумієте вислови тремтить душа, болить душа? Чому почуття радості, гніву, печалі н ази в ають душе вийми переживаниями?

 

ГДЗ відповідь:

1. Буває таке на душі (І в., міш., М., одн.), що піснею (І в., м'як., Ор., одн.) тільки й скажеш. 2. І в'ється щастя (II в., м'як., Н., одн.) над душею (І в., міш., Op., одн.). 3. Душа (І в., міш., Н., одн.) душу (І в., міш., Зн., одн.) чує, а серце (II в., тв., Н., одн.) серцю (II в., тв., Д., одн.) вість (III в., м'як., Зн., одн.) подає. 4. З глибин (І в., тв., Р., мн.) душі (І в., міш., Р., одн.) моєї промінь (II в., м'як., Н., одн.) лине. 5. Скажи, душе (І в., міш., Кл., одн.), чого тремтять висоти (І в., тв., Н., мн.)? 6. Книги (І в., тв., Н., мн.) наближають минулі події (І в., м'як., Зн., мн.) до наших днів (II в., м'як., P., мн.) і наших душ (І в., міш., P., мн.).