українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 233

Умова:

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Які звуки чергуються? Вимовте їх.
Спиніться на (дорога); не спіткніться на (сходинка); не заблукайте в (завірюха); перекажіть (Лука); скупайтеся в (ріка Волга); придбайте в (аптека); стисніть у (рука); не розсипте по (долівка).
- Підкресліть літери, які позначають звуки, що чергуються.
- Позначтеу словах вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

Спиніться на дорозі; не спіткніться на сходинці; не заблукайте в завірюсі; перекажіть Луці; скупайтеся в річці Волзі; придбайте в аптеці; стисніть у руці; не розсипте по долівці.