українська мова Глазова гдз

Вправа 24

Умова:

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте і підкресліть однорідні члени речення, поясніть розділові знаки при них. Назвіть складні речення, підкресліть у них граматичні основи.
1. Вітер плаче вітер віє дощ осінній дрібно сіє (К. Переліска). 2. Вже листопад підкрався з-за дубів а гай скидає золоту перуку (Л. Костенко). 3. І пожовтіли і принишкли трави (І. Коваленко). 4. Там вітер сумно гомонить гойдає тихо голі віти голубить ніжно пізні квіти (І. Коваленко). 5. Темная діброва стихла і мовчить (Я. Щоголів). 6. Тече туман у берегах ріки течуть в тумані птиці над рікою (Є. Гуцало).
- Поясніть, як ви розумієте вислови гай скидає золоту перуку та течуть в тумані птиці над рікою.
- У виділених словах визначте орфограми.
- Поясніть відмінність між складними реченнями і простими. Скористайтеся таблицею.

 

ГДЗ відповідь:

024