українська мова 6 клас

Вправа 240

Умова:

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини.
1. Вікно схотіло пити й устами кватирки нахилилось до (долоня) дощу (С Мудрик). 2, Вщедряє землю сірий дощ, росте життя на бруку (площа) (М. Рильський). В. Знов лечу я над степами, над смарагдом (нива) (Олександр Олесь). 4, Розпитаю, як справи у (сосна), у звірів і (птиця) (Л. Костенко). 5. І всміхнуться сині очі од (пісні) моїх (Б. Сосюра). 6. Трапляються окремі книги, варті цілих (книгозбірня) (І. Тарасюк).
- Позначте в словах орфограму «знак м'якійення».
- Зробіть словотвірний розбір слова книгозбірня.
- Дізнайтеся, які бібліотеки діють у мережі Інтернет Скористайтеся послугами однієї з них,
- Чи доводилося вам користуватись «електронною» книжкою? У чому, на вашу думку, її переваги над «паперовою»? У чому вона не може замінити традиційної книжки?

 

ГДЗ відповідь:

1. Вікно схотіло пити й устами квартирки нахилилось до долонь дощу. 2. Вщедряє землю сірий дощ, росте життя на бруку площ. 3. Знов лечу я над степами, над смарагдом нив. 4. Розпитаю, як справи у сосен, у звірів і птиць. 5. І всміхнуться сині очі од пісень моїх. 6. Трапляються окремі книги, варті цілих книгозбірень.
Книгозбірня <- книги, збирати.