українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 241

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Подані в дужках іменники поставте у формі місцевого відмінка множини, виділіть у них закінчення.
1. Бродить ніч по (вулиця) зимових, у провулках вітром зав..ва (Б. Сосюра). 2. А книжки стоять на (полиця), щоб до них нахилялися лиця (М.Доленго). 3. Люди цілими гуртами розходяться по (гора) і по (долина) (М. Коцюбинський).

 

ГДЗ відповідь:

1. Бродить ніч по вулицях зимових, у провулках вітром завива. 2. А книжки стоять на полицях, щоб до них нахилялися лиця. 3. Люди цілими гуртами розходяться по горах і по долинах.