українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 250

Умова:

Прочитайте. Визначте іменники, які у формі родового відмінка однини можуть мати інше закінчення. Поясніть, від чого залежить вибір відмінкового закінчення.
1. Сидить батько кінець стола, на руку схилився (Т. Шевченко). 2. Переді мною чистий лист паперу (О. Омельченко).
3. Ходімо в ліс на свято листопаду, який із неба буйно цвітом пада (Є. Гуцало).

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee