Глазова українська мова 6 клас

Вправа 256

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. В'ється стежка скрипковим ключ..м (М.Самійленко). 2. Стежка густим спориш..м від порога біжить до криниці (І. Вирган).
3. А стежина манить в поле, пахне мед. .м, чебрец..м (Б.Деггпяръов).
4. Хліб пахне степ..м, сонц..м у жнива (Л. Забашта). 5. Пензл..м зорі домальовано ніч (Є. Гуцало). 6. Лягав мені до ніг покірним барс.м ліс (Б. Олійник).
- Позначте у словах вивчені орфограми.
- Поясніть лексичне значення виділених слів. З'ясуйте їхнє граматичне значення.

 

ГДЗ відповідь:

1. В'ється стежка скрипковим ключем. 2. Стежка густим споришем від порога біжить до криниці. 3. А стежина манить в поле, пахне медом, чебрецем. 4. Хліб пахне степом, сонцем у жнива. 5. Пензлем зорі домальовано ніч. 6. Лягав мені до ніг покірним барсом ліс.