Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 29

Умова:

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка. Назвіть звуки, що чергуються. Якими літерами позначають ці звуки на письмі?
1. Поговори зі мною, (друг)! (С. Йовенко). 2. Стій, (козак), постривай, шляху в людей попитай. 3. Не клюй, (птах), ягід із калини (Народна творчість).
- Обґрунтуйте вживання розділових знаків при звертанні.
- Підкресліть члени речення. Чи є звертання членом речення?
- Пригадайте, які звертання називають риторичними. Яка їхня роль у мовленні?

 

ГДЗ відповідь:

029