українська мова 6 клас

Вправа 293

Умова:

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі та вставляючи пропущені літери. Визначте відмінки цих іменників.
1. Щоліта в (Чернівці) проходить Міжнародний конкурс молодих виконавців сучасної естрадної пісні імені Володимира Івасюка (З газети). 2. Ж..ви серед (люди) і радуйся з (люди) (М. Рильський). 3. Під (сани) тріскотить, ніби хтось сипле під полоззя пістони (С. Васильленко). 4. Я тулюсь до (груди) ст..пових (М. Олексенко). 5. Сивий полин пьянив повітря гіркими (пахощі) (За М. Коцюбинським). 6. «Не по вас, (гуси), йду, а води ці напитися», - каже Лисиця (Народна творчість).
- Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.
- Придумайте і розкажіть історію, до якої можна було б застосувати прислів'я "На словах, як на цимбалах, а наділі, як на балалайці".

 

ГДЗ відповідь:

1. Щоліта у Чернівцях (М.в.) проходить Міжнародний конкурс молодих виконавців сучасної естрадної пісні імені Володимира Івасюка. 2. Живи серед людей (Р.в.) і радуйся з людьми (Ор.в.). 3. Під саньми (Ор.в.) тріскотить, ніби хтось сипле під полоззя пістони. 4. Я тулюсь до грудей (Р.в.) степових. 5. Сивий полин п'янив повітря гіркими пахощами (Ор.в.). 6. «Не по вас, гуси (Кл.в.), йду, а водиці напитися», - каже Лисиця.