українська мова 6 клас

Вправа 298

Умова:

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання слів з не.
1. Треба вигравати не битви а долю (П. Загребельний). 2. Я житиму не тілом а душею (П. Куліш). 3. Собі я бажаю не сну а життя (Леся Українка). 4. Мудрі люди вчать не словом а душевною добротою (Г. Тарасюк). 5. То не пісня була а правда (Б. Леткий).

 

ГДЗ відповідь:

1. Треба вигравати не битви, а долю. 2. Я житиму не тілом, а душею. З. Собі я бажаю не сну, а життя. 4. Мудрі люди вчать не словом, а душевною добротою. 5. То не пісня була, а правда.