українська мова 6 клас

Вправа 301

Умова:

Перепишіть прислів'я, знімаючи риски. Позначте в словах орфограму «не з іменниками».
1. Не було б щастя, так не/щастя помогло. 2. І золота клітка для пташки — не/воля. 3. На вовка не/слава, а овець їсть Сава. 4. Тоді це буде, язе дві не/ділі разом зійдуться. 5. У не/роби завжди не/врожай. 6. Людська праця не/дурниця. 7. Красить не/краса, а розум.
- Удвох останніх реченнях підкресліть члени речення.

 

ГДЗ відповідь:

1. Не було б щастя, так нещастя помогло. 2. І золота клітка для пташки - неволя. 3. На вовка неслава, а овець їсть Сава. 4. Тоді це буде, як дві неділі разом зійдуться. 5. У нероби завжди неврожай. 6. Людська праця не дурниця. 7. Красить не краса, а розум.