домашня робота Глазова 6 клас українська мова

Вправа 303

Умова:

Прочитайте. Виділені слова випишіть, визначте в них суфікси. Передайте ці слова звукописом і вимовте їх відповідно до правил орфоепії.
1. Сяяло сонце, яке хотілося назвати сонечком (Б. Чемерис). 2. В'ється між полями стежечка крута (А.Малишко). В. Коли полину у далекі мандри, візьму з собою вузличок землиці (П. Перебийніс).
- Які голосні звуки в суфіксах вимовляємо нечітко? Якими літерами позначаємо ці звуки на письмі?

 

ГДЗ відповідь:

303