українська мова 6 клас

Вправа 333

Умова:

Прочитайте. Визначте іменники, від яких утворені виділені присвійні прикметники. Вимовте звуки, які чергуються при творенні.
1. Опустився вечір на крило лелече (П. Король). 2. Мати зраділа, коли почула доччину пісню (І. Нечуй Левицький). 3. Тітчина ласкавість розвіяла недовіру (М. Старицъкий). 4. До лисиччиного дому завітав у гості вовк (І. Качуровський). 5. Захотіла ворона перейняти куріпчину ходу, та й свою забула (Народна творчість).
- Поясніть написання прикметників із подвоєними літерами.

 

ГДЗ відповідь:

Лелече - від лелека. Доччина - від дочка. Тітчина - від тітка. Лисиччиного - від лисичка. Куріпчину- від куріпка.
Чергуються приголосні [к] - [ч].