українська мова 6 клас

Вправа 335

Умова:

Прочитайте. Визначте розряди прикметників за значенням.
1, Скільки в степу лебединого згублено пір..я! (Є.Гуцало). 2. У дівчини Ганнусі лебедина хода (Б. Сосюра).
3. Ворона, що заграє з беркутом, співає свою лебедину пісню (Яародка творчість).

- Визначте в реченнях фразеологізми. Поясніть їхнє значення.

 

ГДЗ відповідь:

Скільки в степу лебединого (присв.) згублено пір'я! У дівчини
Ганнусі лебедина (відносний) хода. Ворона, що заграє з беркутом,
співає свою лебедину (якісний) пісню.
Лебедина хода - легка хода, поважна.
Лебедина пісня - останній прояв таланту; останній вчинок у житті.