українська мова 6 клас

Вправа 337

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте прикметники, з'ясуйте, до якого розряду за значенням належить кожен із них. Свою думку доведіть.
1. Рідне все мені в ріднім краю (Є. Гуцало). 2. Як мені бракує батькового саду! (М. Литвин). 3. Ти присягайсь до скону берегти вогонь ласкавий маминого слова (В. Олійник). 4. Люба моя Україно, де твоя воля орлина, гордість твоя соколина, мова твоя солов..їна? (Л. Старяевсъкий). 6. Дзвенять Шевченкові слова у тихім шелесті сторінок (Л.Бідута).
- Перше речення поширте самостійно дібраними однорідними членами так, щоб вони стосувалися узагапьнювапьного слова.
- Визначте речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.
- Позначте у словах вивчені орфограми. Роздивіться фотографію пам'ятника Матері в місті Хмільник, Доберіть до неї назву, яка містить якісні прикметники. Яким ви уявляєте пам'ятник матері? Батькові? Родині? Розкажіть про це.

 

ГДЗ відповідь:

1. Рідне (як.) все мені в ріднім (як.) краю. 2. Як мені бракує батькового (присв.) саду! 3. Ти присягнись до скону берегти вогонь ласкавий (як.) маминого слова. 4. Люба моя Україно, де твоя воля орлина (як.), гордість твоя соколина (як.), мова твоя солов'їна (як)? 5. Дзвенять Шевченкові (присв.) слова у тихім (як.) шелесті сторінок.