українська мова 6 клас Глазова гдз решебник

Вправа 341

Умова:

Прочитайте. Визначте в реченнях художні засоби. З якою метою їх ужито?
1. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т. Шевченко). 2. Горить-тремтить ріка, як музика (П. Тичина).
2. Веселе сонечко ховалось в веселих хмарах весняних (Т. Шевченко). 4, Кримські гори, наче носороги, що з далеких виповзли степів, упаяли у море куці ноги й смокчуть воду вже мільйон років (О. Лупій). б. Багнисті береги озер були чорні і блискучі, як мокрі спини гіпопотамів (За М. Коцюбинським).

- Пригадайте визначення літературознавчих термінів епітет, порівняння, метафора, персоніфікація.
- У текстах яких стилів уживаються художні засоби? Яка їхня роль?
- Роздивіться репродукцію картини народного художника України Федора Панька, Якою мірою митцю вдалося передати настрій вірша Тараса Шевченка? Поясніть.

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee