українська мова 6 клас

Вправа 348

Умова:

Перепишіть. Прикметники найвищого ступеня порівняння розберіть за будовою. Укажіть префікси, що вживаються для підсилення значення найвищого ступеня порівняння.
1. Щонайбільший досвід - це поразка не чужа, а власна (О. Лупій). 2. Заздрість - якнайогидніше з усіх почуттів (О. Яворська).
3. Затишна ясна долина щонайкраща для спочину (Н. Забіла).
4. Які тобі, друже, які тобі, брате, якнайвеселіпгі пісні? (А Бортллк).
- Витлумачте суть почуття заздрість. Назвіть протилежне заздрості почуття.
- Визначте прикметники найвищого ступеня порівняння, утворені від прикметників з іншим коренем.

 

ГДЗ відповідь:

348