Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 349

Умова:

Перепишіть, від поданих у дужках прикметників утворіть вищий або найвищий ступені порівняння. Вимовте звуки, які чергуються при такому творенні.
1. Добре ім'я (дороге) за великі багатства, а доброзичливість цінніша за срібло та золото (3 Біблії). 2. Для того, хто деревце посадив, земля стає і (близька), і рідніша (Е. Сагпалкіна). 3. Минає вічність, як тимчасовість, закон (високий) у серці - Совість (Т. Мельниченко).
- Позначте у словах вивчені орфограми.
- Витлумачте суть почуття доброзичливість. Назвіть протилежне почуття.
- Розкрийте значення фразеологізмів тихіший від води; нижчий від трави; на голову вищий. Складіть із фразеологізмами речення (усно).

 

ГДЗ відповідь:

349