Глазова українська мова 6 клас гдз

Вправа 350

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери й розставляючи розділові знаки. Прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння розберіть за будовою.
1. Роки собі пл..вуть а ви все крас.віші матусенько моя (Я. Кир'ян). 2. Один античний мудрець сказав Ми люб..мо свою Батьківщину не за те що вона найбільша чи найкрасивіша на світі а за те що вона - наша (А. Мороз). 3. За все м..ліші друзі їх треба берегти (Я. Кир'ян).
- Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.
- Поясніть розділові знаки в реченні, ускладненому звертанням.
- Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

 

ГДЗ відповідь:

350

350 2