українська мова 6 клас

Вправа 353

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Прикметники вищого та найвищого ступенів розберіть за будовою.
1. Воля в ж..тті найдорожча (Олександр Олесь). 2. Був л вільним, став іще вільнішим (Л.Талалай). 3. Музики заграли українс..ку пісню, що може зворушити найтвердіше серце, захмарити найв..селіше чоло (І. Нечуй-Левицький). 4. Вклоняюся тобі, моя родино найближча! (Д. Павличко). 5. Нащо нам срібло? Хвилі біліші. Нащо нам злото? Піски жовтіші (Л. Боровиковський).
- Укажіть прикметники, при творенні ступеня порівняння яких відбулося чергування приголосних звуків. Назвіть звуки, які чергуються.
- Поясніть роздлові знаки в реченні, ускладненому звертанням.
- Поміркуйте, чим людство зобов'язане комп'ютеру. Складіть про це усне висловлювання, використовуючи прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

 

ГДЗ відповідь:

353