Глазова решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 356

Умова:

Прочитайте. Визначте короткі форми прикметників. Назвіть повні форми якісних прикметників, від яких вони утворені.
1. Гетьман він на всю губу, пишен і красен (П. Куліш). 2. Малий, затям, наш край не вбог. Ще зглянеться на нього Бог (Д. Чередниченко). 3. Батько рад би до дітей небо прихилити та зорями вкрити! {Народна творчість). 4. А на землі блажен навіки той, хто не тліє, а горить (В. Сосюра).
- Випишіть короткі форми прикметників, у яких з'явився голосний [е]. Чи можна появу звука [е] пояснити милозвучністю української мови?
- Визначте фразеологізми, поясніть їхні значення.
- Які слова в реченнях ужиті в переносному значенні? Розкрийте ці значення.

 

ГДЗ відповідь:

Пишен, красен, блажен.