українська мова 6 клас

Вправа 358

Умова:

Прочитайте. Випишіть словосполучення, що містять повну нестягнену форму прикметників. Визначте рід і число таких прикметників.
1. Україна це тихії води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки (С. Васильченко).
2. Широкеє поле, святая країно, як любо на тебе дивитись мені! (С. Черкасенко). 3. Нехай вода чистая змиє лихі очі, нехай доля красная до нас стежку топче (Я. Яковенко). 4. Сизокрилі чаєнята, підніміться вгору. Молодії чумаченьки, верніться додому! (Народна творчість).

- Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.

 

ГДЗ відповідь:

Тихії води (ж.p., мн.). Медовії (ж.р., мн.) та молочнії (ж.р., мн.) ріки. Широкее (ср., одн.) поле. Святая (ж.р., одн.) країно. Вода чистая (ж.р., одн.). Доля красная (ж.р., одн.). Молодії (ч.р., мн.) чумаченьки.