українська мова 6 клас

Вправа 364

Умова:

Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи в потрібній формі. Визначте групу, відмінок і число прикметників.
1. Плавай, плавай, лебедонько, по (синій) морю (Т. Шевченко). 2. Впало сонце в (вечірній) куряву (В. Симоненко). 3. Переливається намисто (понаддніпрянський) ліхтарів (М. Рильський). 4. Зовсім маленька хмаринка ставала все (більший) хмарою, розпухала, ставала схожою то до (сивий) діда в (довгий) балахоні, то до ліжка з (величезний) подушками (Б. Винниченко). 5. Що скажеш ти про білий цвіт (найколючіший) шипшини? (М.Доленго).

 

ГДЗ відповідь:

1. Плавай, плавай, лебедонько по синьому (ср., одн., м'як, М.в.) морю. 2. Впало сонце в вечірню (ж.р., одн., м'як, Зн.в.) куряву. З. Переливається намисто понаддніпрянських (ч.р., мн., тв., Р.в.) ліхтарів. 4. Зовсім маленька (ж.р., одн., тв., Н.в.) хмаринка ставала все більшою (ж.р., одн., тв., Ор.в.) хмарою, розпухала, ставала схожою то до сивого (ч.р., одн., тв., Р.в.) діда в довгому (ч.р., одн., тв., М.в.) балахоні, то до ліжка з величезними (ж.р., мн., тв., Ор.в.) подушками. 5. Що скажеш ти про білий (ч.р., одн., тв., Зн.в.) цвіт найколючі-шої (ж.р., одн., тв., Р.в.) шипшини?