ГДЗ українська мова Глазова

Вправа 366

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Повернулася дівчинка зі свіж..ю вод..ю (М. Старицький). 2. Очі син..юзор..ю засвітились у вікні (В.Сосюра). 3. Як не любити утоми цілющ..ї після г..ряч..ї гри? Поклику птаха над темн..ю пущ..ю, рідних пісень з-за гори? (М. Рильський).
4. Найкращ..ю риб..ю дід вважав линину (О. Довженко).

 

ГДЗ відповідь:

1. Повернулася дівчина зі свіжою водою. 2. Очі синьою зорею засвітились у вікні. 3. Як не любити утоми цілющої після гарячої гри? Поклику птаха над темною пущею, рідних пісень з-за гори? 4. Найкращою рибою дід вважав линину.