українська мова 6 клас

Вправа 368

Умова:

Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи в потрібній формі. Групу, відмінок і число кожного запишіть у дужках.
1. Васько обережно узяв (бабусин) руку і чмокнув (В. Винниченко). 2. Розумна дитина в (батьків) свитині (Народна творчість). 3. Виплив вінок із м'яти край (Василів) хати (Л. Забашта). 4. Село всюди озивалося йому (материн) словом (М. Стельмах). 5. З (Дарина) грудей вирвалося зітхання (М. Старицький). 6. Не знаймо хитрощів (зміїний)! (За М.Доленґож).

 

ГДЗ відповідь:

1. Васько обережно узяв бабусину (тв., Зн.в., одн.) руку і чмокнув. 2. Розумна дитина в батьковій (тв., М.в., одн.) свитині. 3. Виплив вінок із м'яти край Василевої (тв., Р.в., одн.) хати. 4. Село всюди озивалося йому материним (тв., Ор.в., одн.) словом. 5. З Дарининих (тв., Р.в., мн.) грудей вирвалося зітхання. 6. Не знаймо хитрощів зміїних (тв., Р.в., мн.)!