українська мова 6 клас

Вправа 37

Умова:

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. А мати кличе нас Дивіться діти он воду із Дніпра веселка позича (А. Малишко). 2. Я тобі і небо сину прихилила б каже мати (М. Познанська). 3. Приїжджай Михайлику і книжку гарну привозь попрохала дівчина (М. Стельмах). 4. - Визначте в реченнях звертання. Поясніть, чому вони часто вживаються в реченнях із прямою мовою.
- Як ви розумієте вислів прихилити небо?
- У виділених словах позначте орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

1. А мати кличе нас: «Дивіться (ненаголошений и, перевіряємо дивиться; пишемо ь, бо можна поставити питання що робить?), діти, он воду із Дніпра веселка (ненаголошена є, перевіряємо весело) позича. 2. «Я тобі і небо прихилила (пишемо при-, бо означає наближення) б», - каже мати. 3. «Приїжджай (правопис ждж у коренях слів), Михайлику, і книжку гарну привозь (пишемо при-, бо означає наближення)», - попрохала дівчина. 4. «Здорові були!» - пробасив Василь.
*Ладен прихилити небо - прагне зробити все, навіть неможливе.