українська мова 6 клас

Вправа 373

Умова:

Прочитайте. Укажіть прикметники зі зменшувально-пестливим значенням. Визначте в них суфікси.
1. Тихесенький вечір на землю спадає, і сонце сідає в темнесенький гай (В. Самійленко). 2. Молоденька хмаринка ніука в небі хатинку (М. Вінграновський). 3. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? (Л. Костенко). 4. Ой стежечка манюсінька, мов ниточка тонюсінька (А Казка).
- У текстах яких стилів уживаються прикметники із суфіксами зменшувально-пестливого значення? Наведіть приклади.

 

ГДЗ відповідь:

373