Глазова українська мова 6 клас

Вправа 374

Умова:

Перепишіть, замість крапок уставляючи пропущені літери. Виділіть у прикметниках суфікси.
1. Цвіте, зел..ніс літо мален..ке в хаті на ігідвікон.л (М.Долен-го). 2. Ті квіти дрібненькі, мов дітки мален..кі, розбіглись у гаю, я їх позб..раю (Олена Пчілка). 3. Кущі жоржин, мокрісін..кі, мов кури, обтрушуються стиха від роси (П. Засенко). 4. Я назб..рав повнісін..ку торбу гр..бів красноголовців (М. Стельмах).
- Позначте в словах орфограму «знак м'якшення».

 

ГДЗ відповідь:

1. Цвіте, зеленіє літо маленьке в хаті на підвіконні. 2. Ті квіти дрібненькі, мов діти маленькі, розбіглись у гаю, я їх позбираю. 3. Кущі жоржини, мокрісінькі, мов кури, обтрушуються стиха від роси. 4. Я назбирав повнісіньку торбу грибів красноголовців.