українська мова 6 клас

Вправа 390

Умова:

Прочитайте речення, визначте в них головні члени. Перепишіть, розкриваючи дужки.
1. З одної печі та (не)однакові калачі. 2. Зі своєї печі дим (не) гіркий. 3. Доброму каменю пісок (не)страшний.
4. Ледареві втома (не)відома. 5. Переказами вовк (не)ситий (Народна творчість).

- Підкресліть у реченнях граматичні основи.

 

ГДЗ відповідь:

390